herbeBOI - Urząd Gminy w Karnicach

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Gospodarka nieruchomościami

Komórka organizacyjna

Gospodarka nieruchomościami

Opłaty

- Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

- Przed umową notarialną - wpłata ceny sprzedaży lokalu lub pierwszej raty w przypadku ratalnej sprzedaży lokalu.

Termin i sposób załatwienia

Rozpoczęcie procedury nastepuje po złożeniu wniosku. Termin uzależniony jest od posiadanej dokumentacji dla nieruchomości oraz od nabywcy, który przed umową uiści należną kwotę i przystapi do zwrcia umowy notarialnej w uzgodnionym terminie.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 2147 ze zm.)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokli (Dz. U. z 2015r., poz. 1892 ze zm.)

- Uchwała Nr XXI/236/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszklnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie

Dodatkowe informacje, uwagi

Brak uwag.