Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/wniosek%20o%20wykup%20loaklu%20mieskzalnego.doc

wypełniony wniosek:


Komórka organizacyjna

Gospodarka nieruchomościami


Opłaty

- Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

- Przed umową notarialną - wpłata ceny sprzedaży lokalu lub pierwszej raty w przypadku ratalnej sprzedaży lokalu.


Termin i sposób realizacji

Rozpoczęcie procedury nastepuje po złożeniu wniosku. Termin uzależniony jest od posiadanej dokumentacji dla nieruchomości oraz od nabywcy, który przed umową uiści należną kwotę i przystapi do zwrcia umowy notarialnej w uzgodnionym terminie.


Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 2147 ze zm.)

- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokli (Dz. U. z 2015r., poz. 1892 ze zm.)

- Uchwała Nr XXI/236/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 28 marca 2013r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszklnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości


Tryb odwoławczy

Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie


Dodatkowe informacje, uwagi

Brak uwag.