Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium lub o położeniu działki na obszarze rewitalizacji

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


/pliki/karnice/pliki/Wniosek%20studium%20mpzp%20rewitalizacja.pdf


Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne.


Opłaty

Opłata za zaświadczenie - 17,00 zł (art. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej).

Złożone pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.


Termin i sposób realizacji

Zgodnie z art. 217 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.


Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.