Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty


/pliki/karnice/pliki/Wniosek%20wypis%20i%20wyrys_Karnice.pdf

 

 


Komórka organizacyjna

Planowanie przestrzenne.


Opłaty

Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635), płatna z chwilą złożenia wniosku, w wysokości:
1) od wypisu:
a) do 5 stron – 30,00 zł,
b) powyżej 5 stron – 50,00 zł,
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A 4 - 20,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł lub zwolnienia z opłaty.

Złożone pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.


Podstawa prawna

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.)