Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa przez rodziców

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/wniosek%20o%20wydanie%20za%C5%9Bwiadczenia%20o%20posiadaniu%20gospodarstwa%20przez%20rodzic%C3%B3w.doc


Komórka organizacyjna

Gospodarka nieruchomościami


Opłaty

Za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.

Zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje w przypadku zaświadczeń w celach emerytalno – rentowych, szkolnych i na potrzeby opieki społecznej


Termin i sposób realizacji

Do 7 dni.


Podstawa prawna

Art. 217 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje.