Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Wydawanie decyzji o podziale nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/wniosek%20o%20podzia%C5%82%20nieruchomo%C5%9Bci.doc

 • wniosek

 • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

 • wypis i wyrys z katastru nieruchomości

 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział nieruchomości

 • wstępny projekt podziału z wyjątkiem podziałów realizowanych w oparciu o art. 95 ustawy

 • protokół z przyjęcia granic nieruchomości

 • wykaz zmian gruntowych

 • wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w KW

 • mapa z projektem podziału


Komórka organizacyjna

Gospodarka nieruchomościami


Opłaty

Nie pobiera się


Termin i sposób realizacji

Do 14 dni od złożenia wniosku i do 30 dni od złożenia dokumentacji geodezyjnej przez geodetę.


Podstawa prawna

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 2147 ze zm.).


Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenie decyzji stronie.