Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Urząd Gminy w Karnicach

Zezwolenie na umieszczenie reklamy

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

/pliki/karnice/pliki/wniosek%20o%20wydanie%20zezwolenia%20na%20umieszczenie%20reklamy.pdf


Komórka organizacyjna

Gospodarka nieruchomościami.


Opłaty

Nie pobiera się.


Termin i sposób realizacji

do 30 dni


Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 stycznia 2017r. oraz Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.).


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje